Witam

Opublikowano: Marzec 20, 2017

Witam

Ostatnie nasze wspólne, szczęśliwe chwile,które spędziliśmy na zabawie( fajnie spędzony dzień w Squamish!!),
Już nie długo, mała chwila, a połączymy się, by przemierzyć Kanadę, od lewej do prawej(Klonowy finał, na wyspie Księcia Edwarda),A Tam pomyślimy,gdzie -świat poniesie, może południe świata??a może wschód-zwany Europą…

Do Klonowego Liścia lecę 11kwietnia(tak myślę).
Zabiorę ze sobą nie zbędne części (znana jest przyczyna ciężkiej choroby DZIADZIA PAPCIA ,która ciągnęła się z nami od ok 7 miesięcy). Przyczyną ,powiem ogólnie ,była jedna ze śrub łącząca silnik.

W kraju Wiatraków zaczęły się nadgodziny,więc będzie nas stać na podróż po Kanadyjskiej ziemi.

Jedynym małym, malutkim ,maluteńkim problemem, będzie przetransportowanie nas z Ameryki na kolejny, jeszcze do końca nie znany nam cel,kontynent.( jak zwykle hajs)

W Państwie ZIELONEGO LEKU zarobie najwyżej na Eksplorację Kanady, a potem, jak zwykle ,COŚ SIĘ WYMYŚLI hahahah.

POZDRO z Terneuzen

ENG…
Welcome
Aour last happy moments that we spent on the fun ( day in Squamish!!) not long now, a little while of time, and we will travel to Canada, from left to right (Final in Canada, Prince Edward Island) And there we can figure out where the world will suffer, maybe south next conttinent?? Maybe East-called Europe…
To north America flying 11 April (I think). I will take nessesary parts (known cause severe disease grandpa papa that has dragged on with us since about 7 months). The reason I say overall, was one of the bolts that connects the engine.
I start working in Netherlands some overtime, so we can afford the journey over all Canadian land.
Only a small, tiny, makeup, problem will be transporting us from America to another, not yet known, purpose, a continent. Money (as usual) in the Grreenn nice Netherland,earned money will be for exploration of Canada, and then, as usual, we’ll figure something out hahahah.

Gretings from Terneuzen

Udostępnij

Dodaj komentarz