WYTYCZNE JAKIE MAMY SPEŁNIĆ, ABY ZOSTAĆ UWIECZNIONYM W KSIĘDZE REKORDÓW

Opublikowano: Marzec 27, 2016

PAKIET SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH

Dokument ten służy jako przewodnik do konkretnej kategorii Twojej potencjalnej próby bicia Guinness World RecordsTM i jest wykorzystywany w powiązaniu z zapisem Breakers Pack, który przedstawia wymagane dowody by udowodnić swój potencjalny sukces. To powinno być przeczytane i zrozumiane przez wszystkich których dotyczy Próba Bicia Rekordu – obejmuje to każdego uczestnika, organizatora i świadków. Wytyczne te są specyficzne dla danej próby i muszą być przestrzegane. Jeżeli jakiekolwiek wytyczne będą naruszone, Twoja próba zostanie zdyskwalifikowana, bez prawa do odwołania. Należy pamiętać, że określone w Umowie dotyczącej Próby Bicia Rekordu wytyczne nie dostarczają żadnego rodzaju wskazówek bezpieczeństwa czy też nie mogą być interpretowane jako przyznanie, że rekord jest wolny od ryzyka. Guinness World Records nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników lub osób trzecich w żadnej próbie bicia rekordu. To jest twoja wyłączna odpowiedzialność, aby zapewnić, że wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa zostały podjęte oraz że wszystkie stosowane urządzenia są odpowiednie i zostały dokładnie sprawdzone przed biciem rekordu, zgodnie z lokalnymi przepisami dot. zdrowia i bezpieczeństwa.

NAJDŁUŻSZA PODRÓŻ NA SKUTERZE 50CC

OKREŚLENIE RECORDU

Ten rekord jest dla najdłuższej podróż na skuterze 50cc. Rekord powinien być osiągnięty indywidualnie. Rekord ten jest mierzony w km z dokładnością do 0,001 km, z równoważną pomiaru imperialnego również podanego w milach.

WYTYCZNE DO „NAJDŁUŻSZEJ PODRÓŻY NA SKUTERZE 50CC”

1. Wybór najodpowiedniejszego skutera 50cc do ustanowienia rekordu zależy od konkurenta.

2. Skuter może być modyfikowany jednakże pojemność nie może przekroczyć 50cc (3.05 cu. in.). Dowód pojemności silnika musi być złożony we wniosku dowodowym.

3. Ten sam skuter musi być użyty podczas całej próby. Naprawy mogą być wykonane, ale rama musi pozostać ta sama.

4. Jeżeli skuter jest uszkodzony – nie do naprawienia, wideo i zdjęcia dowodowe oraz wyjaśnienie, co się stało muszą być złożone.

5. W przypadku gdy użyty zostaje skuter zastępczy dyrekcja Guinness World Records decyduje czy powody są akceptowane, a jeśli nie, wniosek zostanie odrzucony.
GENERLANE WYTYCZNE „NAJDŁUŻSZA PODRÓŻ”

1. Nazwa organizacji, firmy lub osoby (osób) dokonującej próby musi być podana wraz z datą i miejscem.

2. Szczegóły dotyczące odległości, które zostały obliczone muszą być podane przed rozpoczęciem próby, tak aby Guinness World Records (GWR) mógł potwierdzić, że te pomiary są prawidłowe.

3. Dokładny profesjonalny sprzęt np. urządzenia GPS (i związany z nim wydruk) muszą być użyte oraz pliki .kml (na płycie lub dysku flash USB) muszą być przesyłane jako część wymaganych dowodów. Licznik kilometrów pojazdu nie jest uważany za wystarczająco dokładne urządzenie pomiaru do obliczania przebytej odległości.

4. Należy pamiętać, że niedokonane zostanie rozróżnienie między przejazdami obsługiwanymi i nieobsługiwanymi.

5. Przerwy i przystanki mogą być dokonywane ilekroć pożądane. Jednakże, zgodnie z ogólną zasadą, uczestnik nie może pozostać stacjonarny (tzn. jeśli on/ona nie ma żadnego postępu w kierunku jego/jej miejsce przeznaczenia) przez dłużej niż 14 dni. Wszelkie opóźnienia dłuższe niż to muszą posiadać bardzo dobry powód (np. kontuzja) i muszą być uwzględnione przez Guinness World Records. Należy pamiętać, że opóźnienia, których nie można racjonalnie uzasadnić mogą spowodować dyskwalifikację.

6. Każda trasa może być stosowana, ale w zgodzie z zamysłem tego rekordu, podróż powinna podążać trasą pomiędzy dwoma punktami wstępnie zdefiniowanymi i nie powinna na przykład wielokrotnie obejmować tego samego miejsca lub składać się z nagromadzonych krótszych przejazdów w ciągu życia codziennego.

7. Przejazd musi być ciągły, a każdy odcinek początku podróży w punkcie, w którym poprzedni odcinek został zakończony. Transport publiczny (zaplanowany powietrze, morze lub kolej) mogą być zastosowane tylko między kontynentami lub nad wodą. Szczegóły tych przejazdów muszą być dołączone do wniosku, a odległości tak pokonane nie liczą się do sumy rekordu.

DODATKOWE DOWODY

1. Wydruki GPS i plik .kml wymagane jak wyżej.

2. Księga Świadków. Każda próba musi odbywać się w świetle opinii publicznej, jeśli to możliwe, a księga udostępniona dla niezależnych świadków do podpisania. Księga powinna być przygotowana, tak aby następujące dane mogły być zawarte dla każdego potencjalnego świadka:
Data i czas Lokalizacja Imię Podpis

Na próbach indywidualnych i nieobsługiwanych przyjmujemy, że może nie być możliwe, aby uzyskać nieprzerwaną linię świadków do próby, ale należy starać się uzyskać ich jak najwięcej. Dla prób, które są obsługiwane przez zespół, możemy oczekiwać, że będzie to możliwe, aby uzyskać wystarczającą liczbę niezależnych świadków w celu umożliwienia weryfikacji przez cały czas trwania próby.

3. Dziennik Podróży. Dziennik ten powinien dać odpowiedni opis zdarzenia oraz szczegółowe dane uczestnika(ów), dzienną/ogólną wydajność. Musi być jasne z dziennika dokładny start i punkty na mecie każdego etapu próby, dokładny czas rozpoczęcia i końca oraz wyliczenie pokonanego dziennego i całkowitego dystansu. Wszystkie przerwy lub postoje z jakiegokolwiek powodu muszą być również w pełni wyszczególnione w dzienniku.

4. Nieuwzględnienie wymaganej dokumentacji ostatecznie może opóźnić efekt twojej aplikacji lub doprowadzić do jej odrzucenia.

Udostępnij

Dodaj komentarz