Wyprawa trwa już dni

1483395906_poland-flagMoja aktualna lokalizacja 1483395889_united-states-flagMy current location
1483395906_poland-flagAktualna lokalizacja Piotra pokazywana jest dzięki aplikacji zainstalowanej w telefonie, która aktualizuje się gdy tylko Piotr znajduje się w zasięgu połączenia internetowego

1483395889_united-states-flagThe actual location of Peter is shown by courtesy of applications installed on his phone, which updates when Peter is within range of an Internet connection